Ahlam Shibli احلام شبلي

back to Top


© Ahlam ShibliOccupation (Κατοχή )

Αλ-Χαλίλ/Χεβρώνα, Παλαιστίνη, 2016–17
Σειρά 32 φωτογραφιών, 26,7 x 40 εκ; 40 × 26,7 εκ; 40 × 60 εκ; 60 × 40 εκ; 100 × 150 εκ, Χρωμογενική εκτύπωση.


Occupation_1

Ahlam Shibli, Άτιτλο (Occupation no. 1), αλ-Χαλίλ, Παλαιστίνη, 2016–17, χρωμογενική εκτύπωση, 100 x 150 εκ.

Μουσουλμανικό νεκροταφείο, οδός αλ-Σουχάντα, Χάι αλ-Γιαχούντ/ οικισμός Αβραάμ Αβίνου, Παλιά Πόλη, βόρειο τμήμα της πόλης αλ-Χαλίλ, 25 Δεκεμβρίου 2016.

Άποψη από τον λόφο αλ-Ράχμα. Οι Εβραίοι έχουν ελεύθερη πρόσβαση στην οδό αλ-Σουχάντα• για τους Παλαιστίνιους δίνεται πρόσβαση στους κατοίκους που έχουν εγγραφεί από τις Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) στο σημείο ελέγχου, αλλά μόνο πεζή. Πρέπει να ανανεώνουν την εγγραφή τους κάθε χρόνο. Όλα τα καταστήματα Παλαιστινίων στην οδό αλ-Σουχάντα, στη Χάι αλ-Γιαχούντ/ οικισμός Αβραάμ Αβίνου είναι κλειστά κατόπιν διαταγής του ισραηλινού στρατού. Τα περισσότερα σπίτια Παλαιστινίων έχουν εγκαταλειφθεί μετά από συνεχείς εκφοβισμούς από τις IDF και τους εποίκους.

Με την ευγενική παραχώρηση του καλλιτέχνη, © Ahlam ShibliOccupation_2

Ahlam Shibli, Άτιτλο (Occupation no. 2), αλ-Χαλίλ, Παλαιστίνη, 2016–17, χρωμογενική εκτύπωση, 40 × 60 εκ.

Οδός αλ-Σουχάντα, υδατοδεξαμενές στον οικισμό Μπέιτ Ρομάνο, Παλιά Πόλη, αλ-Χαλίλ, 4 Δεκεμβρίου 2016.

Ο οικισμός Μπέιτ Ρομάνο, που ιδρύθηκε το 1983, περιλαμβάνει μια θρησκευτική σχολή και ένα στρατόπεδο των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων (IDF). Η πρόσβαση απαγορεύεται στους Παλαιστίνιους. Σύμφωνα με τους εποίκους, το κτίριο Μπέιτ Ρομάνο χτίστηκε το 1879 ως ξενώνας, από τον Αβραάμ Ρομάνο, έμπορο από την Κωνσταντινούπολη. Το 1912 ο ραβίνος των Λούμπαβιτς αγόρασε το ακίνητο για να ιδρύσει τη σχολή Torath Emeth Yeshiva και το 1917 οι αρχές της Βρετανικής Εντολής κατάσχεσαν το κτίριο και το χρησιμοποίησαν ως αρχηγείο και αστυνομικό τμήμα. Το 1948 οι αρχές της Ιορδανίας άνοιξαν εδώ ένα σχολείο αρρένων με την ονομασία Madrasat Osama ibn Munqidh. Το 1981 οι IDF έκλεισαν το σχολείο. Έναν χρόνο αργότερα το κατέλαβαν και το 1983 χρησιμοποιήθηκε για να στεγάσει τη σχολή Yeshiva Shavei Hevron. Τον Ιούλιο του 2008 ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ ενέκρινε την ανέγερση ενός πολυώροφου κτιρίου δίπλα στην υπάρχουσα Yeshiva ως εστία για επιπλέον μαθητές.

Με την ευγενική παραχώρηση του καλλιτέχνη, © Ahlam Shibli


Occupation_3

Ahlam Shibli, Άτιτλο (Occupation no. 3), αλ-Χαλίλ, Παλαιστίνη, 2016–17, χρωμογενική εκτύπωση, 40 × 60 εκ.

Οδός αλ-Σουχάντα, παλιά λαχαναγορά, Χάι αλ-Γιαχούντ/ οικισμός Αβραάμ Αβίνου, Παλιά Πόλη, αλ-Χαλίλ, 21 Οκτωβρίου 2016.

Ο μεγαλύτερος οικισμός στην Παλιά Πόλη είναι χτισμένος γύρω από την παλιά εβραϊκή συνοικία. Οι έποικοι ισχυρίζονται ότι είχε αγοραστεί από εξόριστους Εβραίους το 1540 και συνεπώς πρέπει να θεωρηθεί ιδιοκτησία της εβραϊκής κοινότητας της Χεβρώνας. Μετά τη σφαγή στο αλ-Χαράμ αλ-Ιμπραχίμι, με 29 Παλαιστίνιους νεκρούς και περισσότερους από 150 τραυματίες, η κυβέρνηση του Ισραήλ έκλεισε τη λαχαναγορά το 1994 και απαγόρευσε την είσοδο στην περιοχή στους Παλαιστίνιους. Η σφαγή οργανώθηκε από έναν Αμερικανοϊσραηλινό, μέλος του ισραηλινού κινήματος Καχ, που θεωρείται τρομοκρατική οργάνωση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το 2001, κατά τη Δεύτερη Ιντιφάντα, οι έποικοι κατέλαβαν την παλιά λαχαναγορά και τα περίχωρα.

Με την ευγενική παραχώρηση του καλλιτέχνη, © Ahlam Shibli


Occupation_4

Ahlam Shibli, Άτιτλο (Occupation no. 4), αλ-Χαλίλ, Παλαιστίνη, 2016–17, χρωμογενική εκτύπωση, 40 × 60 εκ.

Οδός Μπαμπ αλ-Χαν, Χάι αλ-Γιαχούντ/ οικισμός Αβραάμ Αβίνου, Παλιά Πόλη, αλ-Χαλίλ, 21 Δεκεμβρίου 2016.

Οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) απέκλεισαν την οδό Μπαμπ αλ-Χαν πριν από τη Δεύτερη Ιντιφάντα. Από το 2001 οι Παλαιστίνιοι δεν έχουν πρόσβαση σε καμία πλευρά του δρόμου και όλη η περιοχή περιβάλλεται από ισραηλινά μπλόκα και σημεία ελέγχου, εκτός από τους δρόμους που συνδέουν τους οικισμούς. Η ζωγραφιά στη λαμαρίνα που δείχνει δύο άντρες να μεταφέρουν σταφύλια παραπέμπει στο εδάφιο 13, Αριθμοί: «(1) Και ελάλησε Κύριος προς τον Μωϋσήν λέγων, (2) Απόστειλον άνδρας διά να κατασκοπεύσωσι την γην Χαναάν, την οποίαν εγώ δίδω εις τους υιούς Ισραήλ. [. . .] (22) Και ανέβησαν κατά το μεσημβρινόν, και ήλθον έως Χεβρών; όπου ήσαν Αχιμάν, Σεσαΐ και Θαλμαΐ, οι υιοί του Ανάκ. (Η δε Χεβρών εκτίσθη επτά έτη προ της Τάνεως της Αιγύπτου.) (23) Και ήλθον μέχρι της φάραγγος Εσχώλ, και έκοψαν εκείθεν κλήμα αμπέλου μετά ενός βότρυος σταφυλής, και εβάσταζον αυτό δύο επί ξύλου».

Με την ευγενική παραχώρηση του καλλιτέχνη, © Ahlam ShibliOccupation_5

Ahlam Shibli, Άτιτλο (Occupation no. 5), αλ-Χαλίλ, Παλαιστίνη, 2016–17, χρωμογενική εκτύπωση, 26,7 × 40 εκ.

Οικία της οικογένειας αλ-Σαραμπάτι, Χάι αλ-Γιαχούντ/ οικισμός Αβραάμ Αβίνου, Παλιά Πόλη, αλ-Χαλίλ, 21 Δεκεμβρίου 2016.

Το 1979, υπό την προστασία των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων (IDF), οι έποικοι έφτασαν με μπουλντόζες για να κατεδαφίσουν τα παλιά εβραϊκά σπίτια στο Χάι αλ-Γιαχούντ, την εβραϊκή συνοικία, προκειμένου να κατασκευάσουν νέα κτίσματα για επιπλέον εποίκους και να δημιουργήσουν τον οικισμό Αβραάμ Αβίνου. Σε αυτή την επιχείρηση κατέστρεψαν τμήματα των σπιτιών των οικογενειών αλ-Σαραμπάτι και Μπάντερ. Οι οικογένειες εκδιώχθηκαν από τα σπίτια τους τον Ιούλιο του 2002.

Με την ευγενική παραχώρηση του καλλιτέχνη, © Ahlam ShibliOccupation_6

Ahlam Shibli, Άτιτλο (Occupation no. 6), αλ-Χαλίλ, Παλαιστίνη, 2016–17, χρωμογενική εκτύπωση, 40 × 60 εκ.

Παιδική χαρά, Σουκ αλ-Χανταντίν, Χάι αλ-Γιαχούντ/ οικισμός Αβραάμ Αβίνου, Παλιά Πόλη, αλ-Χαλίλ, 21 Δεκεμβρίου 2016.

Ο τοίχος πίσω από την παιδική χαρά του οικισμού είναι το πίσω μέρος παλαιστινιακών σιδηρουργείων και αρκετών γραφείων στον πάνω όροφο, που όλα έκλεισαν το 2001 με διαταγή του ισραηλινού στρατού. Η πρόσβαση στην περιοχή Σουκ αλ-Χανταντίν (σιδηρουργεία) απαγορεύεται τελείως στους Παλαιστίνιους. Οι έποικοι άνοιξαν τα σιδηρουργεία από το πίσω μέρος για να διευρύνουν τον χώρο της παιδικής χαράς και χρησιμοποιούν τον πάνω όροφο ως γραφεία της κοινότητας.

Με την ευγενική παραχώρηση του καλλιτέχνη, © Ahlam Shibli


Occupation_7

Ahlam Shibli, Άτιτλο (Occupation no. 7), αλ-Χαλίλ, Παλαιστίνη, 2016–17, χρωμογενική εκτύπωση, 40 × 60 εκ.

Οικισμός Τσιτζιγιάχου, Παλιά Πόλη, αλ-Χαλίλ, 4 Δεκεμβρίου 2016.

Εντός του κύριου στρατοπέδου της Χεβρώνας στον κεντρικό σταθμό λεωφορείων, όπου το κράτος του Ισραήλ έδωσε την άδεια να ανεγερθεί μια πολυκατοικία με δώδεκα διαμερίσματα το 2012, οι έποικοι εγκατέστησαν έναν προσωρινό οικισμό από τροχόσπιτα για αρκετές οικογένειες, προκειμένου να καταλάβουν τη γη για δικούς τους σκοπούς. Ο οικισμός Τσιτζιγιάχου έχει πάρει το όνομά του από τον αρχιραβίνο της Χεβρώνας το 1901–04, Εζεκία Μεντίνι, ο οποίος ήρθε στην Παλαιστίνη από την Κριμαία το 1899 και πέθανε το 1904.

Με την ευγενική παραχώρηση του καλλιτέχνη, © Ahlam Shibli


Occupation_8

Ahlam Shibli, Άτιτλο (Occupation no.8), αλ-Χαλίλ, Παλαιστίνη, 2016–17, χρωμογενική εκτύπωση, 40 × 26,7 εκ.

Χάι αλ-Γιαχούντ/ οικισμός Αβραάμ Αβίνου, Παλιά Πόλη, αλ-Χαλίλ, 21 Δεκεμβρίου 2016.

Σε ένα κτίριο κατοικιών δίπλα στο μονοπάτι που οδηγεί στην Παλιά Συναγωγή μια αναμνηστική πινακίδα όχι μόνο μνημονεύει μια επίθεση που έγινε στις 20 Μαρτίου 1995, αλλά περιγράφει επίσης την κρατική ανάμειξη στην ανέγερση νέων οικισμών στο αλ-Χαλίλ• είναι ευρέως γνωστό ότι κάθε φορά που Ισραηλινοί έποικοι σκοτώνονται από Παλαιστίνιο το ισραηλινό κράτος εγκρίνει την ανέγερση νέων κατοικιών στους οικισμούς και τους παρέχει οικονομική βοήθεια.

Με την ευγενική παραχώρηση του καλλιτέχνη, © Ahlam Shibli


Occupation_9

Ahlam Shibli, Άτιτλο (Occupation no. 9), αλ-Χαλίλ, Παλαιστίνη, 2016–17, χρωμογενική εκτύπωση, 40 x 60 εκ.

Παλιό εβραϊκό νεκροταφείο, οδός Τορμπέτ αλ-Γιαχούντ, συνοικία Τζάμπαλ αλ-Ράχμα, αλ-Χαλίλ, 26 Ιανουαρίου 2017.

Το παλιό εβραϊκό νεκροταφείο είναι πλήρως απαγορευμένη περιοχή για τους Παλαιστίνιους. Έχει τέσσερα τμήματα: το παλιό τμήμα (σεφαραδίτικο) για εξέχοντες ραβίνους σοφούς και μορφές της κοινότητας, που ανακαινίστηκε σε μορφή βότρυος σταφυλιού• οι τάφοι με τις σορούς των 59 θυμάτων της σφαγής της Χεβρώνας το 1929• το στρατιωτικό τμήμα• και ένα σύγχρονο νεκροταφείο για τους εποίκους.

Με την ευγενική παραχώρηση του καλλιτέχνη, © Ahlam Shibli


Occupation_10

Ahlam Shibli, Άτιτλο (Occupation no. 10), αλ-Χαλίλ, Παλαιστίνη, 2016–17, χρωμογενική εκτύπωση, 40 x 60 εκ.

Αγροτικό Γυμνάσιο αλ-Αρούμπ, Σουγιούκ αλ-Αρούμπ, 24 Δεκεμβρίου 2016.

Ο καταυλισμός προσφύγων αλ-Αρούμπ βρίσκεται ανατολικά του Αγροτικού Γυμνασίου αλ-Αρούμπ που χτίστηκε το 1964 και περίπου δέκα χιλιόμετρα βόρεια του αλ-Χαλίλ. Δημιουργήθηκε μετά τη Νάκμπα, το 1949.

Με την ευγενική παραχώρηση του καλλιτέχνη, © Ahlam Shibli


Occupation_11

Ahlam Shibli, Άτιτλο (Occupation no. 11), αλ-Χαλίλ, Παλαιστίνη, 2016–17, χρωμογενική εκτύπωση, 40 x 60 εκ.

Οδός αλ-Τζάμπρα, συνοικία αλ-Τζαμπάρι, Παλιά Πόλη, αλ-Χαλίλ, 17 Δεκεμβρίου 2016.

Ο δρόμος που οδηγεί στο αλ-Χάραμ αλ-Ιμπραχίμι (Τέμενος του Αβραάμ/σπήλαιο των Πατριαρχών) είναι μπλοκαρισμένος από σημείο ελέγχου του ισραηλινού στρατού. Δίνεται πρόσβαση μόνο στους κατοίκους που έχουν εγγραφεί από τις Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) στο σημείο ελέγχου, αλλά μόνο πεζή. Το ισόγειο της πολυκατοικίας στεγάζει ένα γυναικείο κομμωτήριο. Δίπλα υπάρχει ένα σιδηρουργείο.

Με την ευγενική παραχώρηση του καλλιτέχνη, © Ahlam Shibli


Occupation_12

Ahlam Shibli, Άτιτλο (Occupation no. 12), αλ-Χαλίλ, Παλαιστίνη, 2016–17, χρωμογενική εκτύπωση, 40 x 60 εκ.

Σχολείο αλ-Ιμπραχιμίγε, Παλιά Πόλη, αλ-Χαλίλ, 12 Δεκεμβρίου 2016.

Χτισμένο το 1911 από την Οθωμανική Αυτοκρατορία, το Σχολείο αλ-Ιμπραχιμίγε είναι το παλαιότερο σχολείο στο αλ-Χαλίλ. Ο τοίχος που το περιβάλλει χτίστηκε το 2011 για να εορταστεί η εκατονταετηρίδα του σχολείου και να προστατευτεί από επιθέσεις των εποίκων. Το σύνθημα «Ελεύθερη Παλαιστίνη» που γραφόταν επανειλημμένως σε αυτόν τον τοίχο έγινε «Ελεύθερο Ισραήλ» από τους εποίκους. Φαίνεται η πίσω πύλη του σχολείου, προστατευμένη από επιθέσεις των εποίκων. Ο ισραηλινός στρατός δεν επιτρέπει στους Παλαιστίνιους να χρησιμοποιούν την κεντρική πύλη στην οδό αλ-Σουχάντα. Το σχολείο έχει περίπου τετρακόσιους μαθητές.

Με την ευγενική παραχώρηση του καλλιτέχνη, © Ahlam Shibli


Occupation_13

Ahlam Shibli, Άτιτλο (Occupation no. 13), αλ-Χαλίλ, Παλαιστίνη, 2016–17, χρωμογενική εκτύπωση, 40 x 60 εκ.

Μίνι μάρκετ al-Badr, πλατεία Μπαμπ αλ-Ζάουχιε, οδός αλ-Σουχάντα, Παλιά Πόλη, αλ-Χαλίλ, 26 Ιανουαρίου 2017.

Η οδός αλ-Σουχάντα, μήκους ενάμισι χιλιομέτρου, οδηγεί στο αλ-Χάραμ αλ-Ιμπραχίμι (Τέμενος του Αβραάμ/σπήλαιο των Πατριαρχών), στην κεντρική λαχαναγορά χονδρικής στην περιοχή, στον κεντρικό σταθμό λεωφορείων και στο αστυνομικό τμήμα. Το 1994, μετά τη σφαγή αλ-Χάραμ αλ-Ιμπραχίμι, το Ισραήλ απαγόρευσε στους Παλαιστινίους να εισέρχονται σε αυτή την οδό και 80 καταστήματα έκλεισαν με διαταγή του στρατού. Τελικά, ο αποκλεισμός των Παλαιστινίων οδήγησε σε κλείσιμο των 400 παλαιστινιακών καταστημάτων και γραφείων στην περιοχή, των δημοτικών και κυβερνητικών υπηρεσιών των Παλαιστινίων και στη μετατροπή του κεντρικού σταθμού λεωφορείων σε ισραηλινή στρατιωτική βάση.

Με την ευγενική παραχώρηση του καλλιτέχνη, © Ahlam Shibli


Occupation_14

Ahlam Shibli, Άτιτλο (Occupation no. 14), αλ-Χαλίλ, Παλαιστίνη, 2016–17, χρωμογενική εκτύπωση, 40 x 60 εκ.

Οικία αδερφών αλ-Τζαμπάρι, συνοικία Αμπού Χαλάφ, Παλιά Πόλη, αλ-Χαλίλ, 25 Νοεμβρίου 2016.

Το σπίτι βρίσκεται στον δρόμο των εποίκων στο Κιριάτ Άρμπα, τον πρώτο ισραηλινό οικισμό στο αλ-Χαλίλ, μέσω του οποίου οι έποικοι πηγαίνουν στο Μεαράτ Χα-Μαχπέλα (Σπήλαιο των Πατριαρχών) για να προσευχηθούν κάθε Παρασκευή και Σάββατο. Στην πορεία τους επιτίθεντο σε Παλαιστίνιους και έριχναν πέτρες στα παράθυρα των σπιτιών τους. Οι δύο οικογένειες που ζούσαν στο σπίτι αυτό μετακόμισαν αλλού. Τώρα στεγάζει τα πρόβατα και τις κατσίκες τους.

Με την ευγενική παραχώρηση του καλλιτέχνη, © Ahlam Shibli


Occupation_15

Ahlam Shibli, Άτιτλο (Occupation no. 15), αλ-Χαλίλ, Παλαιστίνη, 2016–17, χρωμογενική εκτύπωση, 40 x 60 εκ.

Συνοικία Άιν αλ-Κούρνε, Παλιά Πόλη, αλ-Χαλίλ, 20 Δεκεμβρίου 2016.

Οι οικογένειες χρησιμοποιούν μεταλλικά βαρέλια και δοχεία γεμάτα πέτρες, απορρίμματα και τσιμέντο για να διαχωρίσουν τις ιδιοκτησίες τους από εκείνες των γειτόνων τους.

Με την ευγενική παραχώρηση του καλλιτέχνη, © Ahlam Shibli


Occupation_16

Ahlam Shibli, Άτιτλο (Occupation no. 16), αλ-Χαλίλ, Παλαιστίνη, 2016–17, χρωμογενική εκτύπωση, 40 x 60 εκ.

Οδός αλ-Σαλάλαχ, Παλιά Πόλη, αλ-Χαλίλ, 2 Δεκεμβρίου 2016.

Το βενζινάδικο ανακαινίστηκε από τη Λαϊνάτ αλ-Λαμάρ (Επιτροπή Αποκατάστασης της Χεβρώνας) με την υποστήριξη του Αραβικού Ταμείου για την Οικονομική και Κοινωνική Ανάπτυξη που εδρεύει στο Κουβέιτ. Η Λαϊνάτ αλ-Λαμάρ εργάζεται για την προστασία της Παλιάς Πόλης του αλ-Χαλίλ από περαιτέρω κατάληψη από εποίκους, διατηρώντας και επαναχρησιμοποιώντας εγκαταλειμμένα κτίρια που είναι κοντά στους ισραηλινούς οικισμούς και αναβαθμίζοντας τις υποδομές για να επανασυνδέσει την Παλιά Πόλη με άλλα τμήματα της πόλης.

Με την ευγενική παραχώρηση του καλλιτέχνη, © Ahlam Shibli


Occupation_17

Ahlam Shibli, Άτιτλο (Occupation no. 17), αλ-Χαλίλ, Παλαιστίνη, 2016–17, χρωμογενική εκτύπωση, 60 x 40 εκ.

Οδός Χαλέτ Χαντούρ, Παλιά Πόλη, αλ-Χαλίλ, 20 Δεκεμβρίου 2016.

Μια οικογένεια έβαλε αγκαθωτό σύρμα πάνω από τον τοίχο για να εμποδίσει τους ανθρώπους να πηδούν μέσα. Λόγω των σοβαρών τραυματισμών που μπορεί να προκαλέσει, το σύρμα αυτό επηρεάζει έντονα την ψυχολογία του ανθρώπου. Συνήθως αυτού του είδους το σύρμα είναι πολύ τεντωμένο και όταν κοπεί τυλίγεται, ξετυλίγεται, πετάγεται και πετσοκόβει.

Με την ευγενική παραχώρηση του καλλιτέχνη, © Ahlam Shibli


Occupation_18

Ahlam Shibli, Άτιτλο (Occupation no. 18), αλ-Χαλίλ, Παλαιστίνη, 2016–17, χρωμογενική εκτύπωση, 40 x 60 εκ.

Κτίριο κατοικιών της οικογένειας αλ-Ρατζάμπι, οδός Ταρέκ μπεν Ζιγιάντ, συνοικία αλ-Μάσκρα αλ-Τάχτα, Παλιά Πόλη, αλ-Χαλίλ, 27 Ιανουαρίου 2017.

Η οικογένεια έκλεισε την είσοδο στην αυλή της από τον παράδρομο Τζάμπαλ αλ-Ράχμαχ που οδηγεί σε έναν δρόμο σημαντικό για τους εποίκους. Ο δρόμος των εποίκων συνδέει όλους τους οικισμούς στην πόλη και μόνο οι έποικοι μπορούν να κινούνται με τα οχήματά τους σε αυτόν. Όλοι οι άλλοι δρόμοι που οδηγούν σε αυτόν έχουν μπλοκαριστεί από τον ισραηλινό στρατό με τσιμεντόλιθους, μεταλλικές κατασκευές ή βαρέλια. Ολόκληρες συνοικίες Παλαιστινίων έχουν επηρεαστεί από αυτά τα μέτρα.

Με την ευγενική παραχώρηση του καλλιτέχνη, © Ahlam Shibli


Occupation_19

Ahlam Shibli, Άτιτλο (Occupation no. 19), αλ-Χαλίλ, Παλαιστίνη, 2016–17, χρωμογενική εκτύπωση, 40 x 26,7 εκ.

Οικία Μασάρα αλ-Σουάιτι, συνοικία αλ-Τζαμπάρι, Παλιά Πόλη, αλ-Χαλίλ, 14 Δεκεμβρίου 2016.

Για να προστατευτεί από κλέφτες και από τα βλέμματα των περαστικών και γειτόνων, η οικογένεια περιέβαλε το σπίτι με λαμαρίνες.

Με την ευγενική παραχώρηση του καλλιτέχνη, © Ahlam Shibli


Occupation_20

Ahlam Shibli, Άτιτλο (Occupation no. 20), αλ-Χαλίλ, Παλαιστίνη, 2016–17, χρωμογενική εκτύπωση, 40 x 60 εκ.

Αλ-Χάραμ αλ-Ιμπραχίμι, Παλιά Πόλη, αλ-Χαλίλ, 17 Οκτωβρίου 2016.

Το τέμενος περιήλθε στον ισραηλινό στρατό στις 8 Ιουνίου 1967, όταν το Ισραήλ κατέλαβε το αλ-Χαλίλ. Στις 25 Φεβρουαρίου 1994 ο Baruch Goldstein, έποικος, άνοιξε πυρ εναντίον των πιστών στο αλ-Χάραμ αλ-Ιμπραχίμι, σκοτώνοντας 29 Παλαιστίνιους και τραυματίζοντας περισσότερους από 150. Το κράτος του Ισραήλ έκλεισε το τέμενος και την Παλιά Πόλη για έξι μήνες, υποτίθεται για να ερευνήσει το μακελειό, πράγμα που επέφερε τη διαίρεση του αλ-Χάραμ αλ-Ιμπραχίμι μεταξύ μουσουλμάνων και εβραίων και τη μετατροπή του κατά 60 % σε συναγωγή. Το Ισραήλ χρησιμοποίησε εμπόδια και σιδερένιες πύλες για να διαχωρίσει τα δύο μέρη και τοποθέτησε στρατιωτικά παρατηρητήρια μέσα και γύρω από το κτίσμα. Στους δρόμους που οδηγούν στο τέμενος τοποθετήθηκαν σιδερένιες πύλες και κατασκευές για εποπτεία και περιορισμό της πρόσβασης. Επίσης, τοποθετήθηκαν κάμερες ασφαλείας μέσα και έξω από το τέμενος.

Με την ευγενική παραχώρηση του καλλιτέχνη, © Ahlam Shibli


Occupation_21

Ahlam Shibli, Άτιτλο (Occupation no. 21), αλ-Χαλίλ, Παλαιστίνη, 2016–17, χρωμογενική εκτύπωση, 26,7 x 40 εκ.

Παλιό σπίτι της οικογένειας Σουφιάν αλ-Τζαμπάρι, οδός αλ-Τούλαμπ, αλ-Χαλίλ, 25 Ιανουαρίου 2017.

Ο Σουφιάν εκτρέφει περιστέρια και κατσίκες στο παλιό οικογενειακό σπίτι. Ο οικισμός Γκιβάτ Χααβότ βρίσκεται δίπλα στο σπίτι και περιλαμβάνει την ισραηλινή φυλακή Τζαάμπρα και το αστυνομικό τμήμα. Και τα δύο χρησιμοποιούνται εναντίον των Παλαιστινίων καθώς και Ισραηλινών ακτιβιστών που εναντιώνονται στην κατοχή.

Με την ευγενική παραχώρηση του καλλιτέχνη, © Ahlam Shibli


Occupation_22

Ahlam Shibli, Άτιτλο (Occupation no. 22), αλ-Χαλίλ, Παλαιστίνη, 2016–17, χρωμογενική εκτύπωση, 40 x 60 εκ.

Οικία της οικογένειας Μοχάμεντ αλ-Τζαμπάρι, οδός αλ-Τζαμπάραχ, συνοικία αλ-Τζαμπάρι, Παλιά Πόλη, αλ-Χαλίλ, 7 Δεκεμβρίου 2016.

Το σπίτι χτίστηκε από τον Χουσέιν αλ-Τζαμπάρι το 1899 σε οθωμανικό στιλ και είναι ένα από τα πλούσια διακοσμημένα σπίτια στην πόλη. Βρίσκεται σε μια συνοικία όπου δεν επιτρέπεται να μπουν Παλαιστίνιοι, εκτός αν είναι κάτοικοι, και μόνο πεζή. Οι επισκέπτες χρειάζονται άδεια του στρατού. Τέτοιες συνοικίες είναι προσβάσιμες μόνο από πύλες και σημεία ελέγχου.

Με την ευγενική παραχώρηση του καλλιτέχνη, © Ahlam Shibli


Occupation_23

Ahlam Shibli, Άτιτλο (Occupation no. 23), αλ-Χαλίλ, Παλαιστίνη, 2016–17, χρωμογενική εκτύπωση, 40 x 60 εκ.

Οικία της οικογένειας Χάσεμ και Νισρίν Άζεχ, οδός Οθμάν μπεν Άφαν, Τελ Ρουμέιντα, αλ-Χαλίλ, 4 Δεκεμβρίου 2016.

Τα τρία παιδιά του Χάσεμ Άζεχ –Γιούνις, Χαλέντ και Χανάν– μαζί με τον ξάδερφό τους, τον Άχμαντ. Παρακολουθούν έναν τεχνικό να εγκαθιστά μια τηλεόραση, δωρεά από δανέζικη αποστολή αλληλεγγύης. Ο Χάσεμ Άζεχ σκοτώθηκε από τις Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) στις 21 Οκτωβρίου 2015, όταν δηλητηριάστηκε από τα δακρυγόνα που χρησιμοποιήθηκαν σε σύρραξη μεταξύ νεαρών Παλαιστινίων και των ισραηλινών δυνάμεων.

Με την ευγενική παραχώρηση του καλλιτέχνη, © Ahlam Shibli


Occupation_24

Ahlam Shibli, Άτιτλο (Occupation no. 24), αλ-Χαλίλ, Παλαιστίνη, 2016–17, χρωμογενική εκτύπωση, 40 x 60 εκ.

Παλιά οδός αλ-Σαλάλαχ, Παλιά Πόλη, αλ-Χαλίλ, 25 Νοεμβρίου 2016.

Το παρατηρητήριο, εγκατεστημένο για να φυλάει τον οικισμό Μπέιτ Ρομάνο, τοποθετήθηκε στη στέγη του σπιτιού της οικογένειας αλ-Χαντάντ από τις Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF).

Με την ευγενική παραχώρηση του καλλιτέχνη, © Ahlam Shibli


Occupation_25

Ahlam Shibli, Άτιτλο (Occupation no. 25), αλ-Χαλίλ, Παλαιστίνη, 2016–17, χρωμογενική εκτύπωση, 60 x 40 εκ.

Οικία της οικογένειας Σουλτάν, Παλιό Εβραϊκό Νεκροταφείο, οδός Τορμπέτ-αλ-Γιαχούντ, συνοικία Τζαμπάλ αλ-Ράχμα, αλ-Χαλίλ, 26 Ιανουαρίου 2017.

Ο τοίχος στην ιδιοκτησία της οικογένειας Σουλτάν περιβάλλει το Παλιό Εβραϊκό Νεκροταφείο και είχε χτιστεί στη μνήμη του Γιόζεφ και της Χέλεν Σιμόν από μια εγγονή τους. Ο Γιόζεφ Σιμόν γεννήθηκε το 1887 στο Κβίερσιντ της Γερμανίας και δολοφονήθηκε στο Τερέζιενσταντ στην Τσεχοσλοβακία τον Φεβρουάριο του 1943• η Χέλεν Σιμόν γεννήθηκε το 1891 στο Ιχενχάουζεν της Γερμανίας. Δολοφονήθηκε στο Άουσβιτς της Πολωνίας τον Μάιο του 1944.

Με την ευγενική παραχώρηση του καλλιτέχνη, © Ahlam Shibli


Occupation_26

Ahlam Shibli, Άτιτλο (Occupation no. 26), αλ-Χαλίλ, Παλαιστίνη, 2016–17, χρωμογενική εκτύπωση, 40 x 60 εκ.

Οικία της οικογένειας Σαχέρ αλ-Μουχτάσεμπ, οδός αλ-Κάσαμπα, Παλιά Πόλη, αλ-Χαλίλ, 23 Οκτωβρίου 2016.

Το σπίτι βρίσκεται πάνω από το Χαμάμ Σίντνα Ιμπραχίμ που έχει μετατραπεί σε μουσείο και κέντρο επισκεπτών. Για να προστατευτεί από την επιθετικότητα των εποίκων, που όχι μόνο πετούν πέτρες αλλά και σκουπίδια στην εσωτερική αυλή του σπιτιού, η οικογένεια τοποθέτησε ένα μεταλλικό πλέγμα που μπορεί να ανοίγει για να παρέχει πρόσβαση στη στέγη και σε ένα άλλο τμήμα του σπιτιού όπου εκτρέφονται περιστέρια.

Με την ευγενική παραχώρηση του καλλιτέχνη, © Ahlam Shibli


Occupation_27

Ahlam Shibli, Άτιτλο (Occupation no. 27), αλ-Χαλίλ, Παλαιστίνη, 2016–17, χρωμογενική εκτύπωση, 60 x 40 εκ.

Οδός αλ-Ζάχεντ, συνοικία αλ-Σέιχ, Παλιά Πόλη, αλ-Χαλίλ, 19 Δεκεμβρίου 2016.

Αγκαθωτό σύρμα και μεταλλική περίφραξη τοποθετήθηκαν για να προστατεύουν το σπίτι μιας ηλικιωμένης κυρίας από τους κλέφτες.

Με την ευγενική παραχώρηση του καλλιτέχνη, © Ahlam Shibli


Occupation_28

Ahlam Shibli, Άτιτλο (Occupation no. 28), αλ-Χαλίλ, Παλαιστίνη, 2016–17, χρωμογενική εκτύπωση, 40 x 60 εκ.

Συνοικία αλ-Τζουνέιντι, αλ-Χαλίλ, 25 Δεκεμβρίου 2016.

Φύλλα από τσίγκο στην οροφή και αγκαθωτό σύρμα στην περίφραξη της ιδιοκτησίας, όπου κρέμονται κουρέλια, υποτίθεται ότι κλείνουν τη θέα και αποθαρρύνουν τους εισβολείς. Αλ-Τζουνέιντι είναι το όνομα μιας από τις μεγαλύτερες οικογένειες στο αλ-Χαλίλ.

Με την ευγενική παραχώρηση του καλλιτέχνη, © Ahlam Shibli


Occupation_29

Ahlam Shibli, Άτιτλο (Occupation no. 29), αλ-Χαλίλ, Παλαιστίνη, 2016–17, χρωμογενική εκτύπωση, 40 x 60 εκ.

Οδός Μπάνι Σαλίμ, συνοικία αλ-Σαλάιμε, Παλιά Πόλη, αλ-Χαλίλ, 27 Ιανουαρίου 2017.

Κοντά στο μπλόκο στη γωνία της οδού Μπάνι Σαλίμ και της οδού Μαχάουερ, που διαχωρίζει τη συνοικία αλ-Σαλάιμε και την Παλιά Πόλη. Οι οικογένειες τοποθέτησαν αρκετά μεταλλικά πλέγματα για να προστατευτούν από τις πέτρες και τα αντικείμενα που τους πετούν οι έποικοι καθ' οδόν προς Μεαράτ Χα-Μάχπελα (Σπήλαιο των Πατριαρχών). Οι Παλαιστίνιοι απαγορεύεται να οδηγούν σε αυτόν τον δρόμο.

Με την ευγενική παραχώρηση του καλλιτέχνη, © Ahlam Shibli


Occupation_30

Ahlam Shibli, Άτιτλο (Occupation no. 30), αλ-Χαλίλ, Παλαιστίνη, 2016–17, χρωμογενική εκτύπωση, 100 x 150 εκ.

Οδός αλ-Σάλεχ, συνοικία αλ-Καϊτούν, Παλιά Πόλη, αλ-Χαλίλ, 20 Οκτωβρίου 2016.

Το σημείο ελέγχου Αμπού αλ-Ρις, που βρίσκεται στην οδό αλ-Σάλεχ, νότια του αλ-Χάραμ αλ-Ιμπραχίμι (Τέμενος του Αβραάμ/Σπήλαιο των Πατριαρχών), πήρε το όνομά του από το τέμενος Αμπού αλ-Ρις και το παρακείμενο ιερό. Το σημείο ελέγχου χωρίζει τις συνοικίες Αμπού Σουνάινα και αλ-Καϊτούν από τις γειτονιές της Παλιάς Πόλης. Επίσης χωρίζει τη συνοικία από το παλιότερο σχολείο στο αλ-Χαλίλ, το Σχολείο αλ-Ιμπραχίμιγιε, και από το Σχολείο Θηλέων αλ-Χατζαρίγια. Οι Παλαιστίνιοι μπορούν να το διασχίζουν μόνο πεζή. Η υποδομή του σημείου ελέγχου διευρύνθηκε τον Ιούλιο του 2016 και αφότου ξανάνοιξε οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) απαγορεύουν τη διέλευση σε Παλαιστίνιους μεταξύ 16 και 34 ετών.

Με την ευγενική παραχώρηση του καλλιτέχνη, © Ahlam Shibli


Occupation_31

Ahlam Shibli, Άτιτλο (Occupation no. 31), αλ-Χαλίλ, Παλαιστίνη, 2016–17, χρωμογενική εκτύπωση, 40 x 60 εκ.

Γυμνάσιο Θηλέων αλ-Χατζ Ισχάκ αλ-Καουάσμι, Νέο Νεκροταφείο αλ-Σουχάντα, συνοικία αλ-Σέιχ, αλ-Χαλίλ, 24 Οκτωβρίου 2016.

Η Κελσάρ Οουέιβι σκοτώθηκε από τον ισραηλινό στρατό τον Φεβρουάριο του 2017, όταν επιτέθηκε με ένα μαχαίρι για φρούτα σε έναν στρατιώτη σε ένα σημείο ελέγχου στην Παλιά Πόλη του αλ-Χαλίλ. Μπροστά από τον τάφο της βρίσκεται ένα μικρό καλάθι όπου μπορεί να αφήσει λεφτά όποιος τον επισκέπτεται. Προορίζονται για τους φτωχούς ή για μικρά παιδιά, που επιτρέπεται να τα πάρουν αν βρεθούν εκεί.

Με την ευγενική παραχώρηση του καλλιτέχνη, © Ahlam Shibli


Occupation_32

Ahlam Shibli, Άτιτλο (Occupation no. 32), αλ-Χαλίλ, Παλαιστίνη, 2016–17, χρωμογενική εκτύπωση, 60 x 40 εκ.

Οικία της οικογένειας Σαμίχ και Μάι Νταάνα, συνοικία Ουάντι αλ-Νασάρα, αλ-Χαλίλ, 17 Δεκεμβρίου 2016.

Ο Σαμίχ και η Μάι Νταάνα ζουν με τα πέντε παιδιά τους ακριβώς δίπλα στον οικισμό Κιριάτ Άρμπα. Για λόγους ασφαλείας ο ισραηλινός στρατός απαλλοτρίωσε τη γη τους και τη μετέτρεψε σε νεκρή ζώνη με πρόσβαση μόνο για τους στρατιώτες και το προσωπικό ασφαλείας του οικισμού. Αφού δέχτηκαν αρκετές φορές επίθεση με πέτρες και πυροβολισμούς, οι Νταάνα δεν χρησιμοποιούν πλέον τα δωμάτια που βλέπουν στον οικισμό. Στρατιώτες του ισραηλινού στρατού έρχονται συχνά στο σπίτι και διανυκτερεύουν σε αυτό.

Με την ευγενική παραχώρηση του καλλιτέχνη, © Ahlam Shibli