Ahlam Shibli احلام شبلي

back to Top


© Ahlam ShibliTrackers

Palestina / Israel, 2005
sèrie de 85 fotografies, 37 x 55,5 cm; 55,5 x 37 cm; 60 x 90 cm; 90 x 60 cm, fotografia a les sals de plata; fotografia cromogènicaTrackers és una sèrie de fotografies fetes el 2005. Presenta palestins d'ascendència beduïna que van prestar o estan prestant serveis com a vo-luntaris a l'exèrcit israelià. El projecte investiga el preu que una minoria colonitzada està obligada apagaralamajoriacolonitzadora,potserperser acceptada, potser per canviar d'identitat, potser per sobreviure o, tal vegada, per tot això i més.